Saturday, April 20, 2019
   
Text Size

Perlindungan

Program perlindungan atau tempat tinggal merupakan program pemulihan rumah-rumah golongan yang memerlukan. Program ini memberi fokus kepada golongan fakir miskin dan juga mangsa-mangsa bencana. Program ini mempunyai objektif untuk memberi perlindungan yang terbaik kepada golongan yang memerlukan.

Melalui program ini, kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan rumah yang rosak akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada penghuni rumah tersebut. Aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan ini merangkumi kepada rumah, bumbung, dinding, bilik air dan sebagainya yang rosak dan tidak boleh dipakai lagi.  Program ini akan dilaksanakan oleh para sukarelawan dan juga rakan kerjasama Islamic Aid Malaysia.

Login Form