PROGRAM WAKAF PERIGI ANJURAN “ISLAMIC AID MALAYSIA”

Borang Penyertaan Wakaf

Email : admin@iam.org.my | Tel/Fax : 03 8948 5939

  • Sila nyatakan jumlah perigi
  • 1 Perigi RM950.00 X

Aqad Wakaf:

Saya mewakilkan pelaksanaan wakaf perigi kepada Pengarah Urusetia Islamic Aid Malaysia atas nama-nama berikut kerana Allah Taala.