Login

Signup

Masyarakat orang asli juga tergolong di dalam kategori kumpulan sasar utama penerima bantuan Islamic Aid Malaysia. Masyarakat Orang Asli merupakan komuniti penduduk pri bumi di Malaysia.

Masyarakat Orang Asli terdiri daripada beberapa suku kaum yang berbeza-beza.
Akibat dari kepelbagaian suku kaum ini, maka terdapat banyak perbezaan dari segi cara hidup, pertuturan bahasa yang digunakan, kebudayaan dan adat resam.

Rata-rata komuniti orang asli lebih selesa memegang tradisi dan memilih cara hidup yang diamalkan oleh nenek moyang mereka. Disebabkan itu, sebilangan besar masyarakat orang menghadapi kesukaran untuk menerima perubahan dan arus kemodenan.

Meskipun berbagai usaha telah dijalankan bagi meningkatkan taraf hidup golongan ini, kesukaran untuk menerima kemodenan menjadikan mereka hidup di dalam kesempitan tanpa pekerjaan yang tetap. Lokasi tempat tinggal masyarakat ini juga menyukarkan golongan ini untuk menikmati kemudahan infrastruktur seperti kemudahan kesihatan dan pengangkutan awam.

Antara program-program yang dijalankan bagi kumpulan ini adalah program bekalan bantuan makanan asasi, bantuan perubatan dan jumpa program bantuan sempena musim perayaan.